Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên, CBYTTH

Góc giáo viên, CBYTTH

Blouse trắng giữa sân trường
Bài viết của tác giả Hoàng Hạc viết về một cán bộ của Trung tâm Y tế học đường được đăng trong Tập san "Gương mặt giáo dục Thừa Thiên Huế- Tập III" năm 2010. TTYTHĐ xin được giới thiệu trên trang web của đơn vị như một sự khích lệ cho tất cả cán bộ y tế trường học- những cán bộ ...

Chỉ xin là một cánh hoa nhỏ hướng dương
Đây là một bài viết của một người thầy đã nghỉ hưu viết tặng các học sinh cũ- thầy Lê Đình Châu, trường THPT Gia Hội