Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Kế hoạch lĩnh vực

Kế hoạch lĩnh vực

Kế hoạch phối hợp TTYT TP Huế tổ chức Tập huấn về bệnh Phong trong trường học năm 2016
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác y tế trường học; thực hiện yêu cầu của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại các đơn vị giáo dục; theo tinh thần buổi làm việc sáng ngày 08/11/2016, Trung tâm Y tế học đường xây dựng kế hoạch phối hợp ...

Trang 1/2
1 2