Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo » Thông báo Giao ban CBYTTH

Thông báo Giao ban CBYTTH

Thông báo dời ngày Giao ban YTTH tháng 3-2017
Lịch Giao ban YTTH tháng 3/2017 sẽ dời sang cuối tháng, nhằm chiều 31/3/2017 (thay vì định kỳ 20/3). Kính mời các anh chị em CBYTTH sắp xếp để ...