Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Bài viết chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Nguyên tắc và biện pháp chung trong phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm

Cơ chế phát sinh ngộ độc thực phẩm (NĐTP) trong cộng đồng liên quan mật thiết giữa 3 yếu tố là: tác nhân gây NĐTP – thực phẩm ô nhiễm tác nhân gây NĐTP– người tiêu dùng thực phẩm...

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trường học không đơn thuần chỉ chú trọng ở các bếp ăn bán trú hay căng tin trường học

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trường học không đơn thuần chỉ chú trọng ở các bếp ăn bán trú hay căng tin trường học       Hiện nay, ở các trường học công tác truyền thông giáo dục kiến...