Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 16:10 03/12/2018  

Tuần 49 năm 2018
Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(03/12/2018)

- Chào cờ, giao ban cán bộ đơn vị;

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Phối hợp Liên Đoàn Lao động Thị xã Hương Thủy và Hội KHHGĐ Tỉnh triển khai kế hoạch truyền thông CSSKSS-VTN tại trường THCS Thủy Lương, TX Hương Thủy (7g00 - Giám đốc);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

Thứ Ba
(04/12/2018)

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

Thứ Tư
(05/12/2018)

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Tham gia đoàn khảo sát, đánh giá hiệu quả Dự án HIPE tại trường THCS Nguyễn Đình Anh - huyện Quảng Điền (Giám đốc);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Tham gia đoàn khảo sát, đánh giá hiệu quả Dự án HIPE tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh - huyện Quảng Điền (Giám đốc);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

Thứ Năm
(06/12/2018)

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Bàn giao cơ sở Phòng khám 168 Mai Thúc Loan cho Sở GD và Văn phòng FFAV tại Huế;

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

Thứ Sáu
(07/12/2018)

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán).

- Tư vấn, kiểm tra sức khỏe học viên lớp nghề của các TTGDNN-GDTX, học sinh tham gia thi đấu Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố; 

- Hướng dẫn bệnh nhân chuyển đổi chỗ KCBBĐ (Phòng nhận bệnh);

- Tổng kết công tác KSKĐK các trường học Học kỳ I - năm học 2018-2019 (các Đoàn khám);

- Rà soát hồ sơ nhân sự, tình hình tài chính, tài sản đơn vị (Văn phòng, Kế toán);

- Họp bộ phận chủ chốt đơn vị (15g- QĐ).

Thứ Bảy
(08/12/2018)
Chủ Nhật
(09/12/2018)