Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 25/08/2012  

Tổ Văn phòng Tổ Văn phòng TTYTHĐ thuộc Phòng hành chánh- tổng hợp của TTYTHĐ

Điện thoại: 0234.3520673
Email:

ttytehocduong.thuathienhue@moet.edu.com

tt.ythd@hue.edu.vn

 
Tổ Văn phòng TTYTHĐ thuộc Phòng hành chánh tổng hợp của TTYTHĐ, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công tác hành chánh, văn thư lưu trữ, quản trị nhân sự, quản lý tài sản, kế hoạch tổng hợp, đối ngoại và kế toán tài chính của đơn vị. 
Tổ trưởng: Nguyễn Hữu Trí
Chuyên môn: Bs CKI RHM
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn, Quản trị hành chánh
Điện thoại: 0905.192912
Email: trinh.ythd@hue.edu.vn
 
Tổ phó: Lương Thị Thu Hà
Chuyên môn: ĐH Kế toán
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán
Điện thoại: 0234.3520673
Email: haltt.ythd@hue.edu.com

 

 

 

 

 

 

 
Nhân viên: Lê Thị Lan Vy

Chuyên môn: ĐH Tài chính & ĐH Ngoại ngữ
Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch tài chính, tổng hợp, đối ngoại
Điện thoại: 0234.3520673
Email: vyll.ythd@hue.edu.vn

Số lượt xem : 1576