Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Cập nhật lúc : 00:00 07/08/2012  

Ban Giám đốc

 

 
Họ và tên: Đặng Ngọc Thanh Thảo
Chức vụ: Giám đốc
Chuyên ngành: Thạc sỹ Y tế công cộng
Email: ththaodangoc@gmail.com
Điện thoại: 0914078582
Địa chỉ: 103 Nhật Lệ, Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung các hoạt động của đơn vị.
- Công tác tổ chức và cán bộ của đơn vị.
- Công tác chuyên môn, kế hoạch, tài chính, CSVC TTYTHĐ.
- Tham mưu cho lãnh đạo SGD về công tác YTTH của ngành,
- Kết hợp với ngành y tế quản lý chuyên môn và điều hành mạng lưới CBYTTH trong tỉnh thực hiện các chương trình y tế học đường tại các trường học.

- Phối hợp với các đơn vị y tế kết hợp với các đơn vị giáo dục tổ chức các hoạt động chương trình y tế trường học tại các cơ sở giáo dục;
- Liên hệ với các Phòng ban chuyên môn của SGD, các PGD để tổng hợp thông tin, báo cáo Lãnh đạo SGD và Ban công tác HSSV về công tác YTTH trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các bậc học.

 

Số lượt xem : 1530