Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 22 tháng 12 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức thành công hoạt động ngoại khóa Rung chuông vàng - Phòng chống HIV/AIDS năm 2014

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức thành công hoạt động ngoại khóa Rung chuông vàng - Phòng chống HIV/AIDS năm 2014

Thực hiện hướng dẫn của Lãnh đạo Sở Giáo dục tại văn bản số 2318/SGDĐT - GDTrH ngày 24/10/2014 về Kế hoạch triển khai truyền thông phòng chống HIV/AIDS, trường THCS Nguyễn Chí Diểu, Thành phố Huế đã triển khai hoạt động truyền thông hưởng ứng tháng hành động Phòng chống HIV/AIDS năm 2014 bằng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu năm 2014 mà Trung tâm PC HIV - Sở Y tế Thừa Thiên Huế phân bổ cho các ban ngành với hình thức Rung chuông vàng tại sân trường vào ngày 27/11/2014.

Xem thêm

Tin hoạt động

Góc giáo viên, CBYTTH

Góc học sinh

Góc phụ huynh